Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Technik renowacji elementów architektury.2021r.