Świadectwo czeladnicze w zawodzie: sztukator. 2020r.