Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.2021r.