Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 2021r.