Nr 12, Garnitur: eklektyzm, XIX/XX w. Proweniencja: woj. kujawsko-pomorskie.