Nr 9, Garnitur: eklektyzm, XIX w. Proweniencja: woj. pomorskie.