Nr 8, Garnitur: historyzm, prz. XIX/XX w. Proweniencja: woj. wielkopolskie.