Nr 7, Garnitur: historyzm, prz. XIX/XX w. Proweniencja: woj. dolnośląskie. Oryginał. Wersja en face lub narożna..