Nr 5, Garnitur: historyzm, pocz. XX w. Proweniencja: woj. wielkopolskie. Oryginał. Producent A. Hoffmeister. Glogau. Wersja en face.