Nr 4, Garnitur: historyzm, A. HOFFMEISTER, Glogau/Głogów prz. XIX/XX w. Proweniencja: woj. wielkopolskie.