Nr 3, Garnitur: historyzm, prz. XIX/XX w. Proweniencja: Dolny Śląsk. Oryginał. Wersja narożna lub en face.