Nr 1, Garnitur: eklektyzm, XIX/XX w. Proweniencja: Kraków