Nr 10, Garnitur: historyzm, prz. XIX/XX w. Proweniencja: woj. mazowieckie. Oryginał. Wersja en face lub narożna..