Posts from 2024-07-04

Transformacja zdewaloryzowanego pieca w piękny kominek kaflowy

W pięknym, pnad stuletnim domu zachował się piec kaflowy.   Był i piękny, i jednocześnie zdewaloryzowany...  […]