Posts from 2023-07-24

Nowy pieco-kominek w historycznym garniturze

Pewien piec kaflowy przeleżał 20 lat w piwnicy... Został rozebrany jeszcze przez dawnego właściciela mieszkania a nowy nabywca[…]