Posts from 2022-08-17

Elegant ze szczecińskiego Pogodna

Któregoś razu, mieliśmy okazję pozyskać przepiękne elementy dawnego pieca kaflowego, pochodzącego z wytwórni w Velten. Po wstępnym[…]